Dåliga kunskaper i svenska stor orsak till de höga försörjningsstöden i Fagersta

Socialförvaltningen har gjort en analys kring de ökade kostnaderna för försörjningsstöd som kostar Fagerstaborna över 20 miljoner årligen. En betydande orsak till det stora bidragsbehovet är svaga kunskaper i svenska språket och därmed små chanser att få arbete.

Man har tittat tillbaka tio år och noterat att utvecklingen var positiv de första fem åren och nedgången i utbetalt ekonomiskt bistånd från år 2011 till år 2016 beror helt på ett framgångsrikt arbete med att rusta bidragstagare för att vara matchningsbara mot den reguljära arbetsmarknaden, konstateras i utredningen.

Under anställningstiden i Alltjänst har individuella utbildningsinsatser genomförts för att öka anställningsbarheten på den reguljära arbetsmarknaden. Ökningen av utbetalt bistånd från år 2018 beror i stora delar på Arbetsförmedlingens process att omstrukturera sin verksamhet till i stort sett digitala kontakter.

Blå linje är vanligt ekonomiskt bistånd. Röd linje är försörjning till personer som har ingått i kommunens flyktingmottagande, tidigare utifrån avtal med Migrationsverket, numera enbart egenbosatta. Uppgången från år 2017 är till stora delar att härröra från den stora flyktingvågen år 2015 och som efter två år passerat etableringen och den ersättningen. De som stannade kvar i kommunen var de som har lägst progression i språk och står långt från arbetsmarknaden.

”Även utbudet av olika former av stödanställnigar har förändrats, de flesta ger inget tillträde till de generella ekonomiska stöden såsom A- kassa, ALFA-kassa och sjukpenning. Efter avslutad anställning kommer de allra flesta tillbaka till försörjningsstödsberoende. De anställningsformer som kan ge tillträde till de generella systemen är väldigt dyra för kommunen då Arbetsförmedlingens medfinansiering är låg”, sägs det vidare.

De allra flesta av de inflyttade till Fagersta har låg progression i svenska, oftast är de i kurs A eller B i SFI (svenska för invandrare) och har lång väg till att klara grundläggande nivå.

”Språksvårigheterna är förstås ett hinder för att komma ifråga för anställning då de inte kan ta emot och förstå en säkerhetsinformation”, konstaterar socialförvaltningen.

%d bloggare gillar detta: