Hårda ord i Fagerstas fullmäktige om avsaknad av information och samarbete

Den politiska ledningen för Fagersta kommun fick på måndagskvällen ta emot hård kritik av oppositionen för undermålig information och bristande samarbete. Shiro Biranvand, V, påminde om att det efter valet bara skiljer en röst i fullmäktige.

Det blev ett ovanligt långt sammanträde på fyra timmar där främst S och V hade helt olika åsikter om hur kommunen skötts och hur informationen varit.
Blivande kommunalrådet Åsa-Märta Sjöström, S, gick ut hårt när hon anklagade Sverigedemokraterna och Vänstern för att i populistiskt syfte ha skjutit möjligheten i sank att köpa husen på Hantverksvägen. Syftet med affären var, menade hon, att sätta stopp för den omfattande sociala dumpning som sker i Fagersta genom att kunna neka dem med försörjningsstöd att hyra av kommunen.

SD och V försvarade sig med att de fick vetskap om planerna bara timmar före fullmäktige och att det var omöjligt att säga ja med så dåligt underlag.

– Vi satt med väldigt lite information och skulle ta ett snabbt beslut och det är heller inte okej med så dåliga fakta. Det kändes rätt för oss att säga nej och det står jag för i dag också, sa Bertil Fredriksson, SD och efterlyste breda politiska överläggningar.

– Annars blir det samma sak igen om vi fortsätter på det här viset att vi hålls utanför och får sitta med en liten bit av hela fakta, då kommer vi fortsättningsvis att säga nej. Vi kan inte fatta beslut på så dåliga grunder som vi får presenterat.

Även Shiro Biranvand gick ut hårt och sa att budgetåret har präglats av ogenomtänkt planering, dåligt genomförande och en budget utom kontroll och han underströk att kritiken gäller den politiska ledningen och inte anställd personal.

– NVK har varit värst i klassen. Det har saknats politisk styrning, hävdade han och sa när diskussionen kom att handla om det planerade äldreboendet att 25 miljoner har kastats i sjön när det gäller köpet och rivningen av Norrbygården.

– Mark har vi gott om centralt, sa Biranvand och undrade varför S fick så dåligt resultat i valet om medborgarna vore nöjda med vad de åstadkommit.

– Det är inte så att vi har mörkat nånting. Vi har inte suttit och kuckelurat på vår kammare och hittat på saker, försvarade sig Åsa-Märta Sjöström och menade att informationen har varit bra. Hon uppmanade alla partier att fortsättningsvis prata med varandra och ta ansvar för Fagerstas bästa.

Hassan Chabbani, V, påpekade att hon själv nyligen startade sin period med att välja att inte prata med det parti som är nästan lika stort som S, men hoppades på bättre samarbete framöver, något som också Peter Lilja, SD, önskade från talarstolen.

%d bloggare gillar detta: