Villaägare kan bli skadeståndsskyldiga om någon halkar på trottoaren

Om någon halkar på trottoaren eller gatan utanför ett hus och gör sig illa kan villaägaren bli skadeståndsskyldig. Regeln tar ingen hänsyn till om den boende är gammal och inte klarar att göra det.

I Fagersta bor väldigt många äldre kvar i sin hus, framför allt för att det råder stor brist på lägenhetshus med hiss. Åtskilliga har också hemtjänst för att klara de dagliga behoven. Men sanda gångbanan måste de ändå göra.

”Det åligger fastighetsägaren att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder för att motverka halka. Saknas anlagd gångbana eller föreligger hinder för användning av befintlig sådan ska fastighetsägaren vid halt väglag sanda för fotgängare framför fastigheten vid körbanans sida”, påpekar NVK och fortsätter:

”När det gäller gångbanor längs en villagata så måste även privata fastighetsägare hjälpa till med skottning och sandning.”

Fastighetsägare i Fagersta och Norberg har dock inte skyldighet att skotta bort all snö från trottoaren, men behöver göra det vid infarten för att brevbäraren ska nå fram med posten.

%d bloggare gillar detta: