Vänsterpartiet ville aldrig att Fagersta skulle köpa Norrbygården!

INSÄNDARE

Debatten om kostnader gällande köp och rivning av Norrbygården har på nytt tagit fart på Fagersta Nyheter. Vissa försöker av populistiska skäl komma med osanningar om att Vänsterpartiet, och även jag, varit med och beslutat om fastighetsköpet för 15.5 miljoner.

Det sägs även att Vänsterpartiet tidigare borde ha köpt fastigheten för en krona på erbjudan av landstinget. Dåvarande professionens bedömning var att den inte var ändamålsenlig för kommunens verksamheter, framför allt inte som äldreboende. Man tar inte emot ett gratis rep för att man någon gång kanske vill hänga sig med det.

Gällande beslutet som fattades av kommunfullmäktige, (paragraf 5 2020-02-17) var alla partier för köpet, utom Vänsterpartiet som genom Hans Granlund yrkade följande:

1. Norrbygården inte köps.

2. Att socialförvaltningen gör en långtidsprognos av lokalbehov som ligger till grund för ett äldreboende.

3. Att ett nytt äldreboende byggs helt centralt.

Shiro Biranvand

%d bloggare gillar detta: