Kampanjvecka för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Kampanj- och aktivitetsveckan ”En vecka fri från våld” om mäns våld mot kvinnor arrangeras från 21 till 27 november i Västmanland. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma det problematiska våldet och hur man kan förebygga det.

Begreppet mäns våld mot kvinnor innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel. Under kampanjveckan arbetar länsstyrelsen, kommuner, civilsamhälle, myndigheter och regionen tillsammans för att uppmärksamma och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.

I Västmanland anordnas en konferens där socialtjänsten, hälso- och sjukvård inklusive tandvård, rättsväsendet, ideella föreningar, politiker och andra intresserade deltar och där våldsutövare är årets tema.

– I år anordnar länets aktörer ett rekordhögt antal aktiviteter under ”En vecka fri från våld” och det tycker vi är jättebra. Det handlar om både fysiska och digitala aktiviteter som föreläsningar, filmvisning med mera, men också inlägg i sociala medier, förtryckta t-shirts och riktad information, säger Therése Clifford, utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västmanland.

%d bloggare gillar detta: