Länets näringsliv stöttas för att bli ledande inom automation

Automation kan underlätta klimatomställningen för små och medelstora företag, främst inom industrin. Region Västmanland stöttar nu med sex miljoner kronor. På sikt är målet att det västmanländska näringslivet ska vara ett av de ledande i Europa inom automation.

– För att länets näringsliv ska vara fortsatt konkurrenskraftigt behövs fokus på både teknikutveckling och digital såväl som grön omställning av industrin. Det är en omställning som vi som offentlig aktör vill vara med och stödja, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens universitet som samlar mindre företag, storbolag, akademi och offentlig sektor i ett branschoberoende kluster kring automation. Syftet är att bygga upp automation till ett betydande styrkeområde i Västmanland, och bli ett av Europas ledande kluster inom automation. Satsningen ingår i den statliga innovationsmyndigheten Vinnovas Vinnväxt-program, där några utvalda områden får långsiktig finansiering i tre faser för att utvecklas till internationella spetsområden.

I de två tidigare faserna har Region Västmanland gått in med sammanlagt cirka 20 miljoner kronor. Den tredje fasen, som regionen nu alltså stöder med sex miljoner kronor, kommer att pågå 2023 – 2025. Budgeten är på totalt 30 miljoner kronor, varav Vinnova står för hälften och resterande delen finansieras av Västerås stad, Mälardalens universitet, Automation Region och Region Västmanland.

För perioden 2023-2025 är fokus på att stärka automation inom västmanländska små och medelstora företag:

  • Ökat deltagande i forskning och utveckling, till exempel vid så kallade testbäddar, alltså miljöer där företag kan få utprova sina produkter.
  • Förbättrat stöd till klimatomställning med hjälp av automation.
  • Stärkt globalt utbyte med internationella företag inom automation och digitalisering.

– Automation är viktig för många företags fortsatta utveckling, vilket kan leda till att arbetstillfällen bevaras eller blir fler. För att fler kvinnor ska söka sig till mansdominerade yrken, som industrin, kommer kvinnliga förebilder lyftas fram, och hur automation förändrar industrins arbetsmiljö och kompetenskrav, avslutar Jenny Landernäs.

%d bloggare gillar detta: