Västanfors sjöläge måste saneras trots att det inte ska bebyggas

I och med att grävningar visade att det gamla sågverksområdet i Västanfors är förorenat av miljögifter, så måste det saneras även fast det inte blir något bostadsbyggande där. Nu dras ansökan om statsbidrag på tio miljoner igång.

Det rörde sig om ett stort antal bostadshus som skulle byggas på området som kommunen döpt till Västanfors sjöläge. En miljöfirma grävde 60 hål på det gamla sågverksområdet för att bringa klarhet i om ryktena stämde att det är förorenat med miljöfarligt avfall. Det visade sig vara så och beror inte bara på sågverkets impregnering av virke fram till mitten av 1960-talet. Fyllnadsmassor har tidigare flyttats från Västanfors hytta nedanför Solliden till området vid Parkvägen.

Eftersom Fagersta kommun skulle få stå för merparten av de 26 miljoner som det skulle kosta att sanera det gamla sågområdet från miljögifter så det skulle få godkänt för bostadsbyggande, lades planerna på is. Till glädje för många boende i närheten, men till besvikelse för de som vill bygga sjönära.

Men saken är inte ur världen för det. Marken måste saneras så att det räcker för nuvarande användning som rekreationsområde. Därmed räknar man med att staten bekostar saneringen som beräknas gå på cirka tio miljoner kronor.

Men för att ansöka om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskadorna krävs en huvudman. NVK har tagit fram en ansökan om statligt stöd för jobbet. Ansökan om bidrag ska in till Länsstyrelsen i Västmanland, som sedan bedömer om den ska överlämnas till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen har frågat kommunchef Karolina Berglund om hon vill åta sig uppdraget. Hon ska nu föra Fagersta kommuns talan i ärendet.

%d