Prisas för patientsäkerhet med separat akutintag vid misstänkt smitta

Akutkliniken får Region Västmanlands patientsäkerhetspris, Säkerhetsnålen, för sitt separata mottagande av vårdsökande vid misstanke om smittsamma sjukdomar.

– Pandemin har inneburit stora påfrestningar för sjukvården, men akutkliniken har visat att det går att möta utmaningarna med hjälp av ett systematiskt och målmedvetet patientsäkerhetsarbete, säger Malin Gabrielsson, (KD) regionråd med ansvar för specialistsjukvården.

Säkerhetsnålen är Region Västmanlands utmärkelse för insatser inom patientsäkerhetsområdet. Utmärkelsen riktar sig till en vårdavdelning, mottagning, vårdcentral eller liknande som genomfört ett dokumenterat utvecklingsarbete som på ett tydligt sätt bidrar till att reducera antalet vårdskador och främjar en god patientsäkerhetskultur. Förutom äran belönas vinnarna med 30 000 kronor.

I prismotiveringen från regionens centrala patientsäkerhetsteam framhålls bland annat att:

  • Akutklinikens separata mottagande för vårdsökande med misstänkt smittsamma sjukdomar är ett gott exempel på hög riskmedvetenhet och beredskap för att förhindra smittspridning – samt för att identifiera rätt vårdnivå och initiera ett snabbt omhändertagande av svårt sjuka vårdsökande tidigt i vårdkedjan.
  •  Lokaler och rutiner har anpassats med god samverkan över klinikgränser för att på ett säkert sätt minska smittspridning.
  • Akutkliniken har gett sina medarbetare förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat, förebyggande och individbaserat för en säker vård med särskilda rutiner att identifiera patienter med blodförgiftning i ett tidigt skede.

– Det känns fantastiskt bra att våra patienter utan några smittsamma symtom inte behöver blandas med de patienter som har potentiellt smittsamma symtom, säger Maria Nyström, specialistsjuksköterska i akutsjukvård

Veronica Daag, biträdande verksamhetschef på Akutkliniken framhåller att arbetssättet/flödet innebär ökad smittsäkerhet utan avkall på samlad patientsäkerhet.

– Särskiljning av patienter med misstänkt smittsamma sjukdomar har gjort att vi på ett standardiserat sätt arbetar med att rätt vårdnivå uppnås tidigt i vårdkedjan, för att på så sätt förbättra patientsäkerheten. Arbetet har nått framgång genom att ta tillvara medarbetarnas engagemang och förslag på förbättringsåtgärder. Det här är ett tillsammansarbete där vi har haft alla delaktiga medarbetare, förtroendevalda och chefer, säger hon.

%d bloggare gillar detta: