Framtidstron sjunker hos Västmanlands företag

INSÄNDARE

Många av Västmanlands företag har passat på att andas ut efter år av restriktioner och ekonomisk återhållsamhet från konsumenter. Den ljusglimt som våra västmanländska företag såg i efterskalven av pandemirestriktioner, tidigare material- och logistikproblem byttes snabbt ut i nya kriser.

Krig i vårt närområde, inflation och energikris stod bakom dörren. Det framtidshopp som företagarpanelen i Västmanland visade i det andra kvartalet har tyvärr bytts ut till mer pessimistiska förväntningar gällande de kommande 12 månaderna.

Trots att flera företag uppger att deras produktions- och försäljningsvolymer ökat det senaste halvåret, där den största förbättringen skett inom industrisektorn, uppger närmare vart fjärdevästmanländskt företag i Svenskt Näringslivs företagarpanel att de tror på minskade försäljnings-och ordervolymer för det kommande året.

De senaste tre åren har påmint både privatpersoner och företag om att det är svårt att säga speciellt mycket om framtiden och vart marknaden är på väg. Få personer, institut och mätningar kunde så precist förutspå en global pandemi, skyhög inflation, rusande elpriser och ett krig i Europa på så här kort tid som det har inträffat. Tidsramen av händelserna betyder i praktiken att företag, i samma stund som de fått tillfälle för återhämtning, möts av en ny kris.

Att företagen har stabila och långsiktiga förutsättningar för investeringar och nyanställningar är grunden till Västmanlands och hela Sveriges tillväxt. När det gäller investeringar sjunker framtidstron för hela riket – men Västmanlands län sjunker särskilt mycket. På frågan om hur företagets investeringar kommer att utvecklas de kommande 12 månaderna så ligger Västmanlands län nästan sist, vilket är ett trendbrott från att tidigare ha haft en starkt positiv syn på kommande investeringar. Detta i ett län som med sin tydliga tekniska profil och näringslivsstruktur ständigt är i behov av nya innovationer och investeringar för att kunna ligga i framkant och vara globalt konkurrenskraftiga.

Men även företagens förutsättningar att rekrytera tyder på en tydlig tillbakagång. De sektorer som tydligast flaggar för ett sämre underlag för rekrytering är handel, besöksnäring och transport där 31 procent av de svarande företagen gör bedömningen att antalet anställda kommer att vara färre om 12 månader i jämförelse med idag. Detta i ett län som sedan lång tid tillbaka haft sämre utveckling av arbetsmarknaden och i jämförelse med andra regioner en högre arbetslöshet som följd.

Vår uppmaning är därför att kommuner, regioner och stat behöver göra allt i sin makt för att underlätta för livskraftiga företag att leva vidare och växa. Villkoren för investeringar behöver vara i världsklass och arbetslinjen måste återupprättas för att mildra den arbetslöshet som idag har bitit sig fast på 7 procent och väntas öka under kommande år.

För stora delar av både Västmanlands och Sveriges näringsliv innebär de kommande 12 månaderna sannolikt en period av lägre investeringstakt, större återhållsamhet och i allmänhet en lägre tillväxt. När våra företag börjar hålla i plånböckerna på samma sätt som konsumenterna gör just nu så förverkligas den oro som många känt stundar.

Kristin Lahed regionchef, Carl Kling, näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv VästmanlandSvenskt Näringsliv Västmanland

%d bloggare gillar detta: