Fagersta billigare än de flesta kommuner i länet när priserna rusar

Kostnaderna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp har stigit kraftigt och befaras öka ännu mer. Boende i Skinnskatteberg med högst sammanlagd taxa i länet, betalar i snitt 2 577 kronor i månaden och i Norberg 2 232, medan Fagersta ligger på 2 118 kronor.

Det visar Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor i hela landet. Rikssnittet har ökat med hela 29,8 procent på 7 år. De sammanslagna kostnaderna för fjärrvärme, el, avfall, vatten och avlopp har i Västmanland ökat med 13,6 procent under det senaste året. Det kan jämföras med den allmänna kostnadsutvecklingen på 6 procent.

– Tyvärr finns det en stor risk för att stigande elpriser kommer driva upp kostnaderna ytterligare, eftersom de andra nyttorna också är beroende av el för sin verksamhet. Hur mycket kostnaderna kommer öka framöver varierar beroende på hur energiintensiva verksamheterna är. Och bolag som producerar kraftvärme kommer själva ha möjlighet att sälja producerad el till högre pris, säger Mari-Louise Persson, ordförande för Nils Holgerssongruppen.

– De signaler vi nu får från vissa leverantörer tyder på att detta kommer att se än värre ut framöver. Det är viktigt att komma ihåg att detta är nödvändiga tjänster i ett modernt samhälle och konsumenternas betalningsförmåga är begränsad.

Allra mest, knappt 2 600 kronor i månaden, betalar boende i Skinnskatteberg. I Köping, som är billigast i Västmanland, ligger månadskostnaden på drygt 2 000 kronor. Att den sammanlagda kostnaden för fjärrvärme, el, avfall och VA har ökat under året beror på att taxorna har stigit för alla tjänsterna.

– Vi ser återigen stora skillnader mellan kommunerna i landet, den här ryckigheten är ett problem för konsumenterna. Det här ser vi som en tydlig fingervisning om att regleringen inte riktigt fungerar som den borde. Rättvis tillgång till och prissättning av el, värme, avfall, vatten och avlopp är en viktig samhällsfråga. Här behöver politiken gå in och ta ett ansvar, säger Mari-Louise Persson.

Totalt i landet ökar kostnaden för el med 47 procent från föregående år, varav elnätstaxorna har ökat med 2,6 procent och elhandelspriserna ökat med 151 procent. VA-taxan ökar med 3,8 procent och avfallstaxan med 4,3 procent medan fjärrvärmetaxan bara ökar med 1,5 procent. Många fjärrvärmeföretag har dock aviserat betydligt större höjningar av taxan inför nästa år.

Tabellen nedan visar kostnaden per lägenhet och månad för fjärrvärme, el, vatten och avlopp, samt avfall i Västmanlands samtliga kommuner.

%d bloggare gillar detta: