Arbetsmiljöpris för förebyggande av sjukskrivningar

Primärvårdens barn- och mödrahälsovårdspsykologer har utsetts till Årets hälsofrämjande arbetsplats inom Region Västmanland. De vinner utmärkelsen bland annat för sin insats att fånga upp tidiga signaler på ohälsa, och för att arbeta förebyggande med sjukskrivningar.

– Primärvårdens barn- och mödrahälsovårdspsykologer är ett gott exempel på kraften i att verka målmedvetet för en bättre arbetsmiljö. En mycket värdig vinnare! säger Stephanie Bruksgård (M), regionråd med ansvar för personalfrågor.

Regionen delar ut ett arbetsmiljöpris varje år sedan 2005 för att uppmärksamma arbetsplatser som arbetat med sin arbetsmiljö med goda resultat. Priset har även inneburit en möjlighet att uppmärksamma goda exempel på arbetsplatser som kommit långt i detta arbete. Vinnaren får 25 000 kronor som ska komma hela arbetsplatsen till nytta, ett diplom och blommor.

”Årets vinnare arbetar kontinuerligt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och har med stöd av ett nära ledarskap hittat en struktur för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och arbeta förebyggande med sjukskrivningar. Tillsammans har de utvecklat arbetssätt som leder till att verksamhetsmål uppnås samtidigt som de skapar en god arbetsmiljö och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv”, står det bland annat i motiveringen till att priset gick till primärvårdens barn- och mödrahälsovårdspsykologer:

%d bloggare gillar detta: