170 hushåll i Fagersta fick försörjningsstöd i augusti

Kostnaden för försörjningsstöd låg under augusti månad på ungefär samma nivå som samma månad förra året i Fagersta, cirka 1,6 miljoner. För helåret beräknas det bli runt 20 miljoner kronor.

Antalet hushåll som får försörjningsstöd har sammantaget minskat med drygt 6 procent jämfört med samma period förra året. Utbetalningar av ekonomiskt bistånd har på totalen minskat med 1,3 miljoner under januari-juli. Under augusti togs 103 avslagsbeslut, varav merparten gällde delar av ansökan.

Men eftersom det flyttar familjer som inte kan försörja sig till Fagersta så fortsätter kostnaderna att ligga på en hög nivå. På fem år har kommunen betalat ut cirka 100 miljoner i det som förr hette socialbidrag.

”Vi kan även se en ökad inflyttning från andra kommuner när individen gått ur etableringsperioden, vilket troligtvis kommer att påverka försörjningsstödet. Vi måste finna en gemensam väg via samverkan för att denna målgrupp ska komma närmare egen försörjning. Utbetalningar av ekonomiskt bistånd har dock ökat marginellt under perioden.

Av de som beviljats bistånd har samtliga en planering mot egen försörjning, sjukskrivning eller hinder av sociala skäl. Teamet har arbetat med att öka antalet ärenden för SIP (samordnad individuell plan) och samverkan internt och externt är en förutsättning för att få personer till egen försörjning. Budget- och skuldrådgivare ger råd och stöd till de som har svårt att få sina inkomster att räcka hela månaden, men även stöd inför en ansökan om skuldsanering och under en beviljad skuldsaneringsperiod”, rapporterar socialnämndens utredare.

Behovet av ekonomiskt stöd brukar öka i slutet av året och ligga på runt 1,8 miljoner per månad. Det gör att slutsumman för försörjningsstöd kan hamna på 20 miljoner även för 2022.

%d bloggare gillar detta: