Snöröjningspengar ska användas till kompetenshöjning

För fem år sedan inrättade Fagersta kommun en fond på tre miljoner kronor att ha i reserv till snörika vintrar med mycket utryckningar för röjning. Men eftersom det varit sparsamt med snöandet har inte en krona behövt användas.

Kommunchef Karolina Berglund föreslår nu att snöröjningsfonden avvecklas och att innestående tre miljoner kronor överförs till en nyinrättad kompetensfond. Syftet med en sådan är att skapa utrymme för strategiska insatser för kompetensutveckling.

Avdelningen stöd och styrning får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur kompetensfonden kan nyttjas. Fullmäktige har sista ordet men partierna är eniga om att säga ja till kommunchefens förslag.

%d bloggare gillar detta: