Angrepp av granbarkborre tvingar fram avverkning nära bebyggelse i Fagersta

Naturskyddsföreningen reagerade skarpt och Fagersta kommuns ledning visste inget när det blev känt att NVK inom kort ska hugga ned skog i ett omtyckt strövområde nära Hindric Pers. Men det brådskar på grund av angrepp av granbarkborre.

”En stig går genom den här minst 70-åriga skogen, och här är gott om svamp. Mycket lövträd. Helt obegripligt att de vill slutavverka den här. Enligt skogsbruksplanen skulle den inte avverkas”, framhåller Naturskyddsföreningen i Fagersta, som föreslagit att göra områden med äldre skog norr om Fagersta skyddade och de yngre till hyggesfritt skogsbruk.

”Detta för att för att mycket folk motionerar och njuter av skogen där och för att vi gillar att gå i just en skog och inte på ett kalhygge. Skogen betyder mycket för många. Både för människor och djur. Kalhyggen utarmar växt- och djurlivet, bidrar till högre temperatur och avdunstning, avger stora mängder koldioxid innan det kommit i balans efter minst 30 år”, påpekar Naturskyddsföreningen.

När kommunledningen fick vetskap om planerna beslutade man att uppdra till NVK att omgående rapportera om den aktuella avverkningen i närheten av Svedjevägen.

Och beskedet blev att det inte alls är av kommersiella skäl som man ska ta ned skogen, eller i alla fall en betydande del av den som mest består av gran. Det är på grund av ett kraftigt angrepp av granbarkborre och gör man inget är risken stor att de sprider sig vidare till fler skogsområden nära bebyggelse och orsakar stora skador på träden.

%d bloggare gillar detta: