Säkrare för gående och cyklister på Hindric Pers

Den gång- och cykelbana som nyligen anlagts vid villorna efter Svedjevägen i Fagersta ska nu förlängas ned på Frodevägen och fram till Baldersvägen.

Förändringen är ett led i Fagersta kommuns ambition att skapa ett trafiksäkrare gång- och cykelnät. Senast fick Ringvägen en sådan lösning, där man ersätter de smala trottoarerna på båda sidor av vägen med en bred på ena sidan.

%d bloggare gillar detta: