12 vargar får skjutas i Västmanland i vinter

Vinterns vargjakt för Västmanlands läns del omfattar totalt 12 vargar i Almhöjdenreviret och Venabäckenreviret. Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst.

Syftet med jakten är att minska den negativa påverkan som vargstammen har på människor och tamdjur som lever i områden där reviren ligger tätt. Årets samverkan har tydliggjort behovet av ett brett samarbete mellan länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Tätheten av revir finns till stor del längs med länsgränserna och det beslutade uttaget består delvis av delade revir.

Almhöjdenreviret ligger på gränsen mellan de tre länen Västmanland, Dalarna och Örebro och det har länsstyrelserna tagit gemensamt beslut om. Venabäcken ligger i Västmanlands län.

Jakten startar den 2 januari 2023 och pågår som längst till och med den 15 februari 2023. Flera revir som omfattas av årets licensjakt är gränsrevir. Venabäckenreviret och Almhöjdenreviret är belägna i landets mest vargtäta områden. Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området.

”Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i något av jaktområden så kommer jakten att avlysas. Besluten ligger i linje med de riktlinjer som Viltförvaltningsdelegationen i Västmanlands län beslutat om i den regionala förvaltningsplanen för de stora rovdjuren”, meddelar Länsstyrelsen.

%d bloggare gillar detta: