Satsning på utemiljön vid Fagerstas skolgårdar ska locka till rörelse

Fagerstas utbildningssektor kommer att lägga fram förslag på en satsning på utemiljön vid stadens grundskolor. I dag är det mycket asfalt vid en del skolor, som inte lockar till särskilt stor aktivitet.

I skolförvaltningens arbete för en likvärdig skola ingår utemiljön. En av anledningarna till att man valt att tydligt inkludera även den i en likvärdig skola är att forskning visat på ett tydligt positivt samband mellan rörelse i skolan och lärande. 

En jämförelse mellan Fagerstaskolornas utemiljöer har nu tagits fram för att förvaltningen fortsatt ska kunna arbeta med att systematiskt förbättra skolornas utemiljö för att uppnå likvärdighet.

Utredaren vill att utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att göra en sammanställning över behov av åtgärder vid skolornas utemiljöer, där önskad prioriteringsordning framgår och att denna ska presenteras för budgetberedningen inför budgetåret 2024.

%d bloggare gillar detta: