V: Stärk kuratorer och pedagoger med relevanta utbildningar

INSÄNDARE

Kuratorer har en avgörande roll i skolan och de axlar ett stort ansvar gentemot eleverna. Fortbildning är en nödvändighet.
Vänsterpartiet Fagersta har för avsikt att förse kuratorerna med väsentlig kunskap i KBT, så kallad steg 1 utbildning.

Vi vet att en av de främsta orsakerna till vanemässigt användande av droger i tonåren är att ungdomarna inte står ut med fysiska förnimmelser som signalerar rädsla eller raseri.
Att kunna kontrollera sitt beteende och sina reaktioner kan läras ut till många elever som pendlar mellan att vara impulsiva och hyperaktiva till att vara tillbakadragna eller inåtvända.

Utöver de olika ämnen man lär sig i skolan, behöver alla barn lära sig självreglering och kommunikation, och hur deras hjärnor och kroppar fungerar och kommunicerar. Barn behöver bli bekanta med sina känslor för att kunna kontrollera dem. De behöver även kunna identifiera vad det är som skrämmer, upprör eller gläder dem på ett korrekt sätt.

Emotionell intelligens börjar med att barnen sätter ord på sina egna känslor och lär sig lyssna in känslorna hos människorna omkring dem.
Därför är steg 1 utbildning ett väsentligt tillskott till våra kuratorer, och en anpassad orienteringskurs i KBT är även en värdefull resurs för våra pedagoger. Fortbildningen kommer att generera en meningsfull livssituation för våra barn och ungdomar.
OBS syfte är bemötande och lärande inte behandlande.

Vänsterpartiet Fagersta
Nils Wiik
Linda Normann
Hassan Chabbani

%d bloggare gillar detta: