SD: Svensk (S)jukvård är en katastrof

INSÄNDARE

Svensk sjukvård har tidigare varit en förebild för omvärlden. Så är det tyvärr inte längre. Idag har Sverige bland de längsta vårdköerna i Europa och alltför många patienter tvingas vänta längre än vårdgarantins 90 dagar.

Motsvarande utveckling finns inom akutsjukvården, där även de yngsta och sköraste drabbas eftersom det saknas intensivvårdsplatser för barn.

I Sverige ska alla medborgare erbjudas bästa möjliga sjukvård inom rimlig tid, oavsett hemort eller plånbok. Vi vill ge vårdpersonalen den uppskattning de förtjänar i form av rimliga löner och en god arbetsmiljö. Vi vill se ett Sverige där kvalitet, tillgänglighet och säkerhet garanteras genom välutbildad och engagerad personal, ett Sverige där infödda svenskar inte diskrimineras i förhållande till personer som vistas i landet illegalt.

Vi vill i praktiken avskaffa den kostnadsfria sjuk- och tandvården för illegala invandrare och införa tydliga regelverk för icke-medborgares rätt till skattefinansierad välfärd.

Självfallet bör sjukvården tillföras mer resurser, men vi ser även potential att förbättra vårdens metoder så att resurserna används mer effektivt, vilket är särskilt viktigt för att minska köerna. Det kan handla om allt från att ge möjlighet till bibehållen lön under specialistutbildningen för sjuksköterskor, flytta hanteringen av journaldokumentation och annat administrativt arbete till särskilt anställda vårdadministratörer, till samordning av lediga vårdplatser över hela landet. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och patientnöjdhet.

Det är hög tid att förbättra arbetsmiljön och höja vårdyrkets status genom kompetenslyft, yrkeslegitimation för undersköterskor, anställning av vårdservicepersonal och andra som kan avlasta vårdgivande personal samt utöka möjligheten till heltid respektive rätten till deltid för vårdpersonal.

Primärvården i Region Västmanland ska erbjuda kontinuitet genom att varje patient ska ha en fast namngiven läkarkontakt. Vårdcentralen ska därtill ha det koordinerade vårdansvaret för patienter med behov inom specialistvården. När patienten inte behöver eller inte kan komma till vården ska vården komma till patienten

Linda Lindberg (SD) sjukvårdspolitisk talesperson

Ingvar Jonsson (SD), regionråd i opposition

Janeth Persson (SD) ledamot Regionfullmäktige

%d bloggare gillar detta: