Skrämmande politik om diskriminering av barn

INSÄNDARE

I ett flertal tidningar har det dykt upp ett moderat förslag om att snabbtesta barn i utanförskapsområden för ADHD och etc liberalt krav på att införa ordningskontrakt på skolor.

Jag som förälder till två barn med NPF är starkt kritisk till dessa förslag och vill hävda att politiker, än en gång, visar på total okunskap och oförståelse för dels NPF, men även för alla problem de själva redan skapat och försöker lösa de med ovetenskapliga lösningar som skulle innebära än fler försämringar.

Moderaterna har uppenbarligen missat att många barn med NPF i dagens Sverige lider på grund av icke fungerande samhälle – för sena utredningar av svårigheter och långa vårdköer för utredning, brist på kunskap och förståelse hos myndighetsutövare och även sjukvården för hur NPF yttrar sig hos barn, frånvaro av samverkan, uteblivet stöd i skolan trots redan fastställda diagnoser, år av misslyckanden, hemmasittande, försämrad psykisk ohälsa samt frånvaro av betyg i flertal ämnen och därmed att barn fråntas en framtid de hade kunnat ha vid tidiga insatser.

Anser Moderaterna att ADHD finns bara inom utanförskapsområden? Ska barn i dessa områden erhålla insatser tidigare och i större omfattning bara för att politikers fokus nu är på kriminalitet och inte på barns välmående i stort, i hela samhället? Anser Moderaterna att diagnos löser allt annat runt omkring? Barn som mår väl och får bra stöd i skolan samt från övriga aktörer i samhället söker inte sig till kriminalitet eller annat destruktivt beteende, oavsett diagnos eller dess frånvaro. Börja där – se till att ALLA barn mår väl, har fungerande skolgång, stödinsatser från samhället, tillgång till olika fritidsaktiviteter där socioekonomiska faktorer inte blir den avgörande faktorn!

Förslaget ovan är inte bara diskriminering i stort, utan i högsta grad diskriminering av flickor med NPF, som inte är en del av kriminaliteten, som lider i år på grund av frånvaro av stöd, särskilt flickor som inte syns för att de gör allt för att passa in i samhällets norm – med fruktansvärda konsekvenser för den psykiska ohälsan som följd – självdestruktivt beteende, dålig självkänsla, även självmordsförsök i unga år.

Liberalernas förslag är lika diskriminerande och i allra högsta grad kommer drabba just barn med NPF (Adhd och Autism), även andra barn med särskilda behov, inklusive särbegåvade barn. Många av dessa barn blir antingen inåtvända och deprimerade eller utåtagerande på grund av bristfällig förståelse för deras behov och frånvaro av tidiga förebyggande insatser. Ska våra barn straffas nu för att de har en funktionsnedsättning?

Hur tänker ni politiker egentligen? Hur tänker DO i dessa frågor? Förstår ni vilka konsekvenser era förslag kan medföra? Men allra främst, vilket skydd ska vi alla föräldrar till barn med NPF erhålla, inte minst ersättning för när våra barn blir de som är utsatta – mobbade i skolan, inte får rätt stöd och anpassningar, för all vår (föräldrarnas) slit och efterföljande psykisk ohälsa och utmattning hos föräldrar som dag efter dag strider för sina barns behov med diverse olika aktörer (Försäkringskassan, Skola, Socialtjänst, Sjukvård etc)?

Förslag ovan är raka vägen till att helt förstöra liv för många individer med NPF, öka psykisk ohälsa i samhället, stärka den felaktiga och förutfattade samhällssynen för barn med dessa diagnoser – att de enligt er politiker är inget annat än problembarn och blivande kriminella, och att allt är föräldrarnas fel! Liberalernas uttalande “Många barn i Sverige har i dag ett bottenlöst dåligt föräldrastöd, där föräldrar inte tar ansvar för sina barn” (Göteborgs Posten) – är inget annat än offentligt förtal mot många föräldrar!

För varje år som går känns det som att politiker gör allt de kan för att svenska välfärden ska utrota barn/familjer med ”osynlig” funktionsnedsättning!

Jag och med mig nog många andra föräldrar vill veta hur lokala politiker i Västmanland tänker i frågor ovan? Och lyft inte vikten av att öka vårdens och informationens tillgänglighet i utsatta områden eller att den ökade kriminaliteten måste bekämpas – Det vet vi redan utan er och det är bra tankar i grunden! Jag önskar svar på hur ni dels ställer er till hur era politikerkollegor uttalat sig, men även hur ni ser på dessa frågor i relation till total frånvaro av förutsättningar för att driva dem när sjukvården, skolan och i princip hela välfärden har för lite kunskap om NPF, det råder brist på stödinsatser, resursbrist och inte minst brist på pengar – redan som det är, överallt!

Lilia Waléus, förälder till barn med NPF

%d bloggare gillar detta: