Företagarna är våra sanna vardagshjältar!

INSÄNDARE

Att vara företagare handlar om att driva saker framåt och vilja mer. Företagare levererar service, varor och tjänster som efterfrågasi vårt samhälle men även utanför Sveriges gränser.

Företagen skapar jobb bidrar till utveckling av både individer och produkter. Dagens företagare är också med och bär upp hela vårt välfärdssystem. Företagen skapar skatteintäkter, som omvandlas till offentlig välfärd som skola, vård, äldreomsorg och rättsväsende. I grund och botten kräver således välfärdssamhället framgångsrika företag.

Att det är företagen och dess medarbetare som skapar vår gemensamma välfärd borde vara uppenbart för alla men är det tyvärr inte i dag, det måste vi ändra på. Samhällsfunktioner som vård, skola och omsorg grundar sig i att vi har en sund näringslivsutveckling och att nya jobb skapas där skatteintäkter kommer in.

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Sverige. Av dessa skäl är det viktigt att politiker har företagen för sina ögon och arbetar för ett gott företagsklimat med allt från mindre myndighetskrångel till god infrastruktur. Allt för att ge företagen möjlighet att växa.

Företagsklimatet har en direkt påverkan på möjligheterna för en kommun, region och stat att i sin tur leverera skola, vård, omsorg och rättsväsende till medborgarna. I Västmanlandgenererar privata företag, tillsammans med sina medarbetare, 100 tals miljarder kronor i skatt, varje år.

Det måste bli billigare att anställa, ta bort den särskilda löneavgiften på 11,6 procent. Synliggör skatter och arbetsgivaravgifter för de anställda i lönebeskeden så alla blir medvetna om det orimligt höga skattetrycket på arbete som faktiskt är minst 50 procent av bruttolönen i de flesta fall, vissa är betydligt högre upp mot 70.

Om alla Västmanlands företag skulle anställa en till medarbetare skulle den summan öka med drygt tio miljarder kronor. Det beloppet motsvarar i sin tur drygt 20 000 gymnasielärare.

Vi kan inte enbart spara ihop pengar till välfärden – vi måste också tjäna in dem och det är företagen och deras anställda som gör jobbet. Kan man som kommun arbeta med serviceinriktad och effektiv myndighetsutövning, Välja bort verksamheter som kan bedrivas av företagare och ha sunt förnuft i kravställningar i upphandlingar kommer man en bra bit på vägen. 

Ser man dessutom till att ha en god dialog och tillit mellan politiker, tjänstemän och företagare så kommer vi ännu längre. Jag är övertygad om att alla kommuner i Västmanland kan genomsyras av en sådan anda – bara alla bestämmer sig för att det är viktigt. För alla tjänar på att det går bra för våra företag.

Nya jobb kan inte kommenderas fram. De uppstår när företag växer och företagare vågar anställa. Jag vill uppmärksammaalla duktiga människor runt om i Västmanland och övriga Sverige som genom sina företag skapar jobb, skatteintäkter och välstånd. 

Det är ni som får Sverige att leva det är ni som är dom sanna vardagshjältarna. Det är vårt jobb att skapa rätt förutsättningar för er så alla företag kan leverera. Nu byter vi regering och får politiker som både ser och uppskattar våra företagare.

Mikael Söderlund (M) Företagsansvarig Västmanland

%d