Avslöjandet om glädjebetyg på Risbroskolan kommer olägligt för de styrande i Fagersta

I hälften av de sex niondeklasserna på Risbroskolan har elever gått från underkänt till högsta betyg på en enda termin, något som inte ska vara möjligt när kunskaperna inte visat sig på de nationella proven. Nu ifrågasätts Socialdemokraternas valpropaganda om att de har lyckats höja skolbetygen på Risbro.

Det var Fagersta-Postens sommarreporter Linnéa Wahlsten som avslöjade att det inte står rätt till med betygssättningen i de fyra samhällsorienterade ämnena, SO, på Risbro och hennes kartläggning visade att de betygshöjningar som skett under vårterminen för avgångselever inte ska vara möjlig.

Detta eftersom det bland annat stämde illa med resultaten på de nationella proven, något som flera ämneslärare bekräftar och är ytterst förvånade över att det över huvudtaget har kunnat ske. Det anses omöjligt att kunna gå från bottenbetyg och underkänd till det allra högsta på bara en termin. Skollagen klargör också att betyget vid de nationella proven ska beaktas särskilt. Det är en behörig SO-lärare som satt dessa onormala betyg.

Föräldrar som hört av sig till både skolan och media är också skarpt kritiska och menar att dessa glädjebetyg till vissa elever påverkar konkurrensen om platser på gymnasiet, inte bara på Brinellskolan i Fagersta.

Fagersta Nyheter har ställt frågor till kommunens utbildningschef Ewa Johansson och Risbroskolans rektor, Sara Sundh, om det inträffade. Här är Ewa Johanssons svar:

Vad säger du om att eleverna i tre nior fått orimliga betygshöjningar i SO?

– Bedömning och betygssättning är en del i lärarens yrkesutövning och myndighetsutövning. Rektor och/eller annan tjänsteman kan inte gå in och ändra ett betyg som är satt av en lärare. I skolans kvalitetsarbete tas bedömning och betygssättning upp. I det här fallet kommer både skolledning och förvaltning att följa upp vad som föranleder betygshöjningarna i SO samt säkerställa kvalitén på bedömning och betygssättning framledes.

Skadar detta tilltron till utbildningssektorn i Fagersta?

– Det kan jag inte svara på men jag tänker att Fagersta kommuns utbildningsförvaltning alltid strävar efter en hög kvalité i alla verksamheter.

Vad tycker du om att dessa glädjebetyg påverkar vilka som kommer in på gymnasiets olika program?

– Jag vet inte om det har haft påverkan vid intagning eller ej.

Många föräldrar är förbannade och kräver en förklaring av kommunen.

– Du får gärna hänvisa de arga vårdnadshavarna till rektor på Risbroskolan alternativt till mig.

Kan läraren ha påverkats av politikens löften om att höja betygen på Risbro?

– Jag tänker att det inte finns någon som helst påverkan i det fallet.

Rektor Sara Sundh kommenterar så här:

– I kvalitetsarbetet på skolan ingår att analysera olika resultat i slutet av varje termin. Efter vårterminens slut kunde vi se att SO-ämnet stack ut genom att det fanns för stora skillnader i hur stor vikt man lagt vid olika betygsunderlag. Det var inget vi upptäckt tidigare, eftersom man inte kan jämföra betyg med nationella provens resultat förrän efter att slutbetygen satts och läsåret är slut.

– Som rektor är det mitt ansvar att varje läsårsslut uppmärksamma vad som gått bra och vad som behöver utvecklas eller åtgärdas inför nästa läsår. I år innebär det att vi behöver se över rutinerna i ämneslärarlagens sätt att arbeta med likvärdighet i bedömning.

%d bloggare gillar detta: