Kvinnorna har drabbats hårt – statlig hjälp behövs till förlossningsvården

Kristdemokraterna föreslår en nationell plan för förlossningsvården, som presenterades av Ebba Busch vid söndagens sommartal. Malin Gabrielsson, regionråd i opposition i Västmanland, ser det som nödvändigt för att förlossningsvården ska bli bättre för länets kvinnor.

– Problemen med bemanning, ojämlikhet och bristande eftervård vi ser även i Västmanland är så stora att det krävs inblandning av staten. Det räcker inte med att få en påse pengar. Det har historien visat allt för tydligt. Staten behöver också ha en plan, säger Malin Gabrielsson.

I den nationella planen vill partiet pröva införandet av barnmorskeledda enheter och förbättra arbetsmiljön. Dessutom ska ett barnmorsketeam kunna följa kvinnan under graviditet och förlossning.

Enligt Ebba Busch drabbas kvinnor på ett oproportionerligt sett när Sverige inte fungerar. Hon anser att kvinnorna som bär den svenska välfärden drabbas hårt med sjukskrivningar och ohälsa.

– Jag håller helt med. Kvinnorna drabbas dubbelt. Först genom att arbeta inom yrken där ohälsotalen är högre och sedan genom lågt prioriterad förlossnings- och kvinnosjukvård. Här har vi i Region Västmanland en stor hemläxa att göra. Där sjukfrånvaron är högst i landet, säger Malin Gabrielsson.

Partiet vill också inrätta ett nationellt forskningsprogram på kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar.

– Det skulle vara fantastiskt om vårt nyblivna universitet, MDU, tillsammans med länets kvinnosjukvård hittade forskningsområden där den Västmanländska förlossningsvården kan sprida unik kunskap i hela världen.

%d bloggare gillar detta: