Fler cancerfall måste upptäckas i tid!

INSÄNDARE

Chansen att överleva cancer ökar dramatiskt om den upptäcks i tid. Det är också dramatiskt stora skillnader i överlevnad beroende på i vilken del av landet patienten bor. Detta behöver vi ändra på!

I Västmanland har vi bra cancervård, men väntetiderna är fortfarande för långa inom vissa diagnoser. Dessutom behöver primärvården stärkas så att alla med misstänkt cancer faktiskt remitteras till specialistvården.

Det finns screeningprogram som alla kallas till för att upptäcka vissa cancerformer tidigt. På grund av rädsla och okunskap avstår en del från att gå på dessa kontroller och en del avstår att höra av sig till sjukvården trots att de har symptom. 

Jag vill bidra till att fler går på kontroller så att fler cancerdiagnoser upptäcks och kan behandlas. Jag vill också vara med och lägga ner regionerna så att alla invånare får tillgång till den fina sjukvård som finns i Sverige.

Tommy Emterby (KD), kandidat till regionfullmäktige

%d bloggare gillar detta: