Viktigt att kunna påverka sin ekonomi!

INSÄNDARE

Nu är det klart att Fredrika Bremer-förbundet får pengar för att utveckla utbildningsmaterialet Livslång ekonomi!

Under 2021 tog förbundet fram och lanserade ett utbildningsmaterial för jämställd ekonomi. Under 2022- 2023 fortsätter nu projektet. Med pengar från Jämställdhetsmyndigheten kommer förbundet att utveckla ett material om jämställd ekonomi för utrikes födda kvinnor.

Ett viktigt steg och en förutsättning för att öka utrikesföddas integration och möjligheter att bidra till samhällets utveckling. Ett mycket viktigt ämnesområde att utveckla och förankra bland de kvinnor som annars riskerar att hamna i utanförskap och bidragsberoende. Att kunna påverka sin ekonomi är viktigt för självkänsla och jämställdhet. Båda parter i ett förhållande tjänar på det inte minst kvinnan.

Läs mer om projektet framöver! http://www.fredrikabremer.se

Anita Lilja-Stenholm, medlem i Fredrika Bremer förbundet Fredrika Bremerförbundets representant i Fistulastiftelsens styrelse

%d bloggare gillar detta: