Nytt vinstrekord för växande Systemair

Systemair levererar ett rekordresultat på 770 miljoner kronor för senaste räkenskapsåret. Och omsättningen ökade med drygt 13 procent till 9,6 miljarder.

– Systemair utvecklades starkt under 2021/2022, vilket innebär att vi kan summera det omsättnings- och resultatmässigt bästa året hittills. De fina resultaten har uppnåtts i en omvärld där det inte saknats utmaningar. Vi hade ännu ett år med pandemin och har hanterat en pågående komponentbrist, samtidigt som orderingången är väldigt stark och inte kan försörjas i den takt vi önskar, säger koncernchef Roland Kasper i en kommentar.

Koncernens omsättning steg med
13,1 procent till 9 634 miljoner under året
och rörelseresultatet förbättrades med 10,6 procent till 770 miljoner.

– Vi ser att de effektiviseringsåtgärder vi kontinuerligt jobbar med ger effekt och delvis har vägt upp för ökade kostnader för sjuk- frånvaro och temporära nedstängningar.
Alla länder har hanterat covid på olika sätt vad gäller karantän, avstånd på arbetsplatserna och andra temporära åtgärder, vilket varit en utmaning för våra lokala produktionschefer. Stigande priser på komponenter har till stor del kompenserats genom prishöjning.

– Även det tragiska kriget i Ukraina har påverkat verksamheten, framförallt i Ryssland och Belarus, och skapar en osäkerhet framöver. Vi har sedan mars stoppat alla leve- ranser till Ryssland och Belarus och ställer oss helt bakom de utfärdade sanktionerna från EU och USA. För oss som varit aktiva i Ryssland sedan tidigt 1990-tal och har närmare 300 anställda i landet är detta tungt och en väldigt annorlunda och en djupt tragisk situa- tion. Våra medarbetare, i synnerhet i Polen, har visat stor solidaritet och hjälpt personal och familjer i Ukraina. Vi är verkligen ett sant globalt företag i den meningen, framhåller Roland Kasper.

%d bloggare gillar detta: