Moderaterna kräver att vårdköerna måste bort i länet

Hälso- och sjukvården ligger i topp bland väljarnas viktigaste frågor inför valet. Moderaterna i Region Västmanland vill att vårdköerna blir en av valets stora frågor.

– Tusentals västmanlänningar väntar idag i en vårdkö. Inom barn- och ungdomspsykiatrin får inte ens hälften av alla som söker sig dit vård i tid. Det vore konstigt om inte vårdköerna tillsammans med otryggheten dominerar den regionala debatten säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd (M).

Enligt Sveriges kommuner och regioners ”vården i siffror” som mäter vårdköer väntade över 10 000 västmanlänningar på ett första besök inom den specialiserade vården och över 4000 väntade på en operation eller åtgärd under juni.

– Vårdköerna i Västmanland kan kortas. Men det kräver en politik som sätter patienten i fokus genom att öka valfriheten, som drar nytta av alla vårdgivare och minskar administrationen inom hälso- och sjukvården. Moderaterna är alternativet för den som vill öka takten för att kapa köerna och öka tillgängligheten i vården avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

För att korta vårdköerna vill Moderaterna bland annat:

– Minska administrationen för vårdpersonalen så att mer tid kan användas till patienten.
– Göra särskilda kösatsningar.
– Utveckla vårdgarantikontoret.
– Utöka patienternas möjlighet att välja vårdgivare.
– Köpa mer vård och behandling från andra regioner och privata vårdgivare.
– Skärpa vårdgarantin.
– Öppna fler vårdcentraler i Västmanland

%d bloggare gillar detta: