Trygghet är en viktig del av vår livskvalitet

INSÄNDARE

Jag hade egentligen tänkt att skriva om en helt annan sak när jag nåddes av den tragiska nyheten att politiker i Norberg i fredags fått alla sina däck sönderskurna på bilen.

Jag blir riktigt förbannad eftersom angreppet inte bara riktar sig mot honom utan också hans familj och oss övriga politiker. Vi politiker utför en lagstadgad uppgift som är en plattform av vår demokratiska uppbyggnad. Gillar ni inte budskapet – ge er tillkänna i vallokalen – inte genom att trakassera oss som utöver vår demokratiska uppgift.

Trygghet är en viktig del av vår livskvalitet. Ett otryggt samhälle präglas motsatt av splittring och utanförskap. Vi som lever i ett sådant samhälle upplever att ingen bryr sig och kanske till slut slutar bry oss själva eller om vår omgivning. I ett sådant samhälle frodas och växer också brottsligheten.

Om Demokraterna får en framgång i valet kommer vi tidigt att prioritera det förebyggande och uppsökande arbetet mot brottslighetens drivmedel – narkotikan.

Socialtjänstens professionella fältsekreterare kommer då tillsammans med polis och andra relevanta aktörer redan på ett tidigt stadium bromsa missbruket bland både unga och vuxna. De kommer också att ha som uppgift att jobba förebyggande och fånga upp de som på grund av samsjuklighet tillåts fortsätta leva i misär där missbruk och kriminalitet är vanliga inslag.

Norberg kan bättre – lägg din röst på Demokraterna i september.

Christer Filipsson, Demokraterna i Norberg

%d bloggare gillar detta: