Tiden med påse på magen kan förkortas för canceropererade

Tiden med påse på magen kan förkortas för patienter som opererats för ändtarmscancer. I en doktorsavhandling beskriver Västeråskirurgen Kevin Afshari hur dagkirurgi och hemgång inom 23 timmar gör det möjligt att minska väntetiden för att ta bort påsen på magen och återskapa tarmstrukturen.

Region Västmanland berättar att Vanligen får en patient som tidigare opererats för ändtarmscancer ligga på sjukhus 5-10 dagar, efter att läkarna återställt en tunntarmsstomi i den övre delen i tarmsystemet som processar födan innan den anländer till tjocktarmen och ändtarmen. Vid återställningen tas påsen på magen bort och tarmarna sys ihop med målet att patienten ska kunna besöka toaletten som innan sjukdomen slog till.

Men i den hitintills mest omfattande studien globalt sett – 30 patienter – visar Kevin Afshari i sin avhandling vid Centrum för klinisk forskning i Västerås, att långvariga vårdtider inte behöver vara nödvändiga vid återställning av stomier. Patienter som i övrigt är tillräckligt friska, till exempel när det gäller kärl och hjärta, kan få komma hem redan inom 23 timmar.

– Tidig hemgång innebär stora fördelar för både vården och den enskilde. Dels sparar man in stora kostnader på sjukhusvård. Dels kan patienten få sin stomi återställd efter kortare väntetid eftersom man inte längre behöver ligga inne på en vårdavdelning. Idag är det vanligt att patienter behöver vänta 8-10 månader på att få sin stomi återställd, trots att det rent medicinskt skulle vara möjligt att göra ingreppet tidigare. Den jobbiga och plågsamma tiden att gå med påse på magen kan alltså förkortas avsevärt, säger han

Dagkirurgi med tidig hemgång fick också tummen upp av försöksgruppen. I en enkät svarade 87 procent av patienterna att de var nöjda med upplägget att skrivas ut inom 23 timmar.

Han uppskattar att dagkirurgi och tidig hemgång vid återställning av stomier kan vara en lösning för cirka tio patienter per år i Västmanland. Och redan pågår det en omställning för att införa den nya modellen.

I övriga delstudier i avhandlingen har Kevin Afshari beskrivit riskfaktorer för tarmvred och tarmdysfunktion efter ändtarmscanceroperation. När det gäller frågan om överlevnad efter ändtarmscancer – föremålet för en av delstudierna –framhåller han bland annat vikten av god selektion av rätt patient till leverkirurgi hos patienter som har metastaser.

– Hos patienter med ändtarmcancer som har spritt sig är överlevnaden mycket dålig. Endast två procent klarar sig längre än fem år. Men bland de som gör det kan man se att tidig operation av levern, och att man då får bort metastaserna där, har varit avgörande, säger han.

%d bloggare gillar detta: