V: Vi måste ta hand om dem som tar hand om oss

INSÄNDARE

Sjukvården i Västmanland har stora utmaningar. Befolkningen ökar och vi blir allt äldre, samtidigt som vården har svårt att rekrytera och behålla personal. Men personalbristen är ingen naturlag. Politiska beslut har försatt oss i den här situationen. Andra beslut kan förändra den. För oss i Vänsterpartiet är hälsosamma arbetsvillkor en viktig del av lösningen.

Alltför många jobbar ofrivillig deltid för att orka med. Andra kämpar på och blir sjuka. När det inte finns tid för mer än det nödvändiga uppstår en etisk stress. När det inte finns tid för återhämtning och reflektion försvinner arbetsglädjen. När de mest erfarna slutar försvinner värdefull kompetens och trygghet. Pandemin har förvärrat en redan ansträngd situation.

Vänsterpartiet vill se satsningar på kraftigt förbättrade villkor, såväl nationellt som i Region Västmanland. Det är bara så vi kan vända utvecklingen och trygga framtidens vård. Vi vill införa kortare arbetstid med bibehållen lön, t ex sex timmars arbetsdag inom enheter med extra tung arbetsbelastning, och modellen 80-90-100 för anställda över 62 år. Det här är något som också efterfrågas av professionerna själva.

För oss Vänsterpartister är det viktigt att personalen har stortinflytande över sitt arbete, både när det gäller arbetsmiljö, arbetstider och organisering. Demokrati på arbetsplatsen är en nyckel för att få fler att vilja jobba kvar inom vården. Personalens kompetens och förmåga att göra egna professionella bedömningar måste tas tillvara i större utsträckning.

I praktiken kan det handla om en mer tillitsbaserad styrning och professionsledda enheter. Vi behöver också premiera lojalitet och erfarenhet, så att personal kan stanna kvar på sin arbetsplats och bidra till en bra utveckling över tid. Vi vill hellre satsa på löner till vår egen personal och fler arbetskamrater, än att hyra in personal till höga kostnader.

Det finns ingen snabb lösning för att komma till rätta med köer och stängda vårdplatser, men vården kan inte hänga på att personalen vänder ut och in på sig själva för att få den att fungera. Om inte personalen mår bra kommer det ofrånkomligen att påverka vårdens kvalitet, tillgänglighet och säkerhet. Vi i Vänsterpartiet söker nu ditt mandat för att se till att Region Västmanland blir den arbetsplats våra anställda förtjänar.

Heidi-Maria Wallinder (V)

Förstanamn till regionfullmäktige

%d bloggare gillar detta: