SD: Regelbördan tynger välfärden

INSÄNDARE

Skinnskatteberg behöver många nya småföretagare, vi behöver som kommun erbjuda bra förutsättningar för entreprenörer som vill starta en verksamhet hos oss.

Det är entreprenörer som skapar nya affärsmöjligheter och som lägger grunden för nya innovativa företag i Sverige. Småföretagen har en nyckelroll för Sveriges väg mot ökad sysselsättning, minskad arbetslöshet och stärkt samhällsekonomi. Små och medelstora företag skapar 80% av alla jobb vilket även är en väg in i arbete för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Näringspolitiken bör därför inriktas på att ta bort de hinder som finns för att få fler företag att starta och växa. Det gäller inte minst onödig byråkrati och regelkrångel men också att skatter och kostnader inte kväver företagandets drivkrafter.

En övervägande majoritet av Sveriges företagare anser, enligt återkommande enkätundersökningar, att regelbördan över tid har kvarstått på samma nivå eller ökat. Det bekräftas också utav Tillväxtverket trots uttalade mål från politiken om minskad regelbörda.

För att minska företagens regelbörda behöver regeringen och myndigheter prioritera upp regelförenklingsarbetet avsevärt och framförallt behöver det systematiseras. Myndigheterna ska fokusera på att hjälpa företagare att göra rätt. Regeringen skall därför ge tydliga instruktioner till myndigheterna för att förenkla och verka för regelförenkling för småföretagen. Fåmansbolagsskattesystemet behöver göras enklare och mer lättbegripligt.

Småföretagen står för den största skatteintäkten i en majoritet av våra kommuner och utan dem stannar Sverige. Det är dags för en regering som prioriterar och säkerställer välfärden, både nu och för framtiden!

Mattias Bäckström Johansson (SD), näringspolitisk talesperson

Alexander Christiansson (SD), talesperson för småföretagarfrågor

Ewa Olsson Bergstedt (SD), gruppledare Skinnskatteberg

%d bloggare gillar detta: