Farligt ”nöje” bakom termogaragen i Västanfors

Ungdomar ägnar sig åt att sniffa lustgas bakom termogaragen vid Parkvägen. Det är en berusningsmetod som kan vara mycket farlig.

På flera håll i länet har polisen märkt av en ökad användning av lustgas i berusningssyfte. Ungdomar köper den på nätet och träffas för att dra i sig gasen. Ibland händer det att ambulans måste tillkallas och sniffarna föras till akuten.

Polisens bild stärks av uppgifter från olika återbruk i länet, främst i Västerås och Fagersta, dit fler lustgastuber och lustgaspatroner har lämnats in. I flera fall har dessa hittats i källar- och förrådsutrymmen där ungdomar setts inhalera gasen.

De innehåller ren lustgas som personer berusar sig med och skiljer sig mot den som används inom sjukvården som är uppblandad med syre. Att inhalera enbart lustgas kan leda till syrebrist och medvetslöshet.

Om man använder mycket lustgas över en längre tid kan det ge upphov till att B12 vitamin påverkas negativt i kroppen. Det kan leda till nervskador som domningar, förlust av känsel, muskelsvaghet samt ovanliga fall psykoser och demens.

Polisen skriver på hemsidan att deras bild är att unga personer som berusar sig på det här sättet riskerar att hamna i ett missbruk och en negativ spiral i livet. Det kan handla om att man hamnar efter i skolan, känner ångest och oro, ligger närmare att prova narkotika och börjar umgås i kretsar med kriminella personer. Polisen vill därför uppmärksamma vårdnadshavare och andra vuxna i ungas närhet om vilka risker som finns.

Lustgas är inte narkotikaklassad varför polisen via lagstöd har svårt att ingripa mot problemet. När polisen påträffar yngre personer som använder lustgas för att berusa sig går det att anmäla det till socialtjänsten och kontakta vårdnadshavare.

I Köping har kommunen nu beslutat att vidta åtgärder, med säkerhetsvakter och ungcoacher för att få bukt med det ökande problemet.

%d