V: Din röst är framtiden, käre Fagerstabo!

INSÄNDARE

Kära Fagerstabo vi vänder oss till dig, din röst är framtiden.
Det är mycket som förändras i vår värld,
även vi förändras och anpassas, det är evolutionen. Vi kan inte backa i tiden, vi behöver utvecklas och förnyas.

Vi har specifika mål för hur vi i Vänsterpartiet vill bidra till att förnya och skydda vårt samhälle. Fyra hörnstenar i ett integrerat paket:

1. Våra hem, erbjuda föräldrastöd och föräldrautbildning. Möta människor som har hamnat utanför just där de befinner sig, med professioner där de känner igen sig själva i.

2. Skolan, lärarna ska ha ansvar för en undervisning enligt läroplanen som är anpassad efter elevens behov och inget annat. Mer pengar/mänskliga resurser till skolan. En solid självkänsla hos våra elever är en rättighet och ett måste till alla våra elever inklusive komvux och SFI.

3. Vården, vi måste få valuta för pengarna, individer gör sig förmögna på våra skattepengar utan att erbjuda värdig vård, vi kommer genom våra region- och rikspolitiker att jobba enträget för att sätta stopp för detta. Den fysiska och mentala hälsan måste mötas och respekteras.

4. Föreningslivet, det står för integration (alla människor) och samspel. Samhället måste fungera enhälligt, som en människokropp, en kropp med olika funktioner i hälsans tjänst, en population med olika funktioner/egenskaper i samhällets tjänst. Föreningar har en avgörande roll i form av ett andra hem särskilt för våra ungdomar.

Tryggheten och äldrevården kommer att vara ett resultat av riktade insatser mot de fyra hörnstenarna som vårt samhälle vilar på. Våra barn och barnbarn förtjänar en plats där de i sin tur får förutsättningar att bygga vidare till sina barn.

Dessa är målen för vänstern i Fagersta.
Detta måste fungera som ett integrerat paket, tanken och känslan i ett. Detta måste vara den primära kärnan i vårt samhälle, efter det kommer byggnader, gator och utsmyckningar.
Det är vår syfte och sikte.

Vi kommer representera våra väljare med rätta kompetenser på rätt plats. Vi kommer att vara genuina, ödmjuka och lyhörda gentemot våra väljare och Fagerstabor.

Vi behöver fortsätta skydda den starka kroppen det svenska samhället består av, som har blivit bräckligare på grund av privatisering, individualism, rädsla och högmod.
Vi kan bättre! Fagersta är värt bättre.

Vänsterpartiet Fagersta
genom Hassan Chabbani

%d bloggare gillar detta: