Fagersta ska göra ett nytt försök att få till en blomsteräng

Fagersta kommun ger inte upp ambitionen att få till en vacker blomsteräng i Vilhelminaparken. Men nu ska det göras ordentligt från grunden.

Det räckte inte med att så frön till vildblommor i parken för att det skulle bli en äng. Det enda som tog sig och växte upp efter planteringen för två år sedan var tistlar. Och efter det har växtligheten klippts ned till vanlig gräsmatta.

”Det viktigaste att förstå är att marken ska vara näringsfattig för att den ska kunna bli en äng. Ängsväxter är nämligen asketer anpassade för näringsfattiga förhållanden. Att växterna slås en gång per år och skörden förs bort gynnar också mångfalden och gör det lättare för fröerna att gro. Grundprincipen är att löv och gräs tas bort så att det inte ligger kvar och ger näring till jorden”, uppger Naturskyddsföreningen.

Om jorden är tung och lerig kan man ”magra ur den” genom att blanda sand i jorden. Och om det är en gräsmatta som ska bli äng kan det vara bäst att gräva bort det översta lagret av rötter och gräs, 10-20 centimeter.

– Tanken är att området ska fräsas upp och så om denna yta för att få ett bättre resultat. Vi räknar att göra det under september månad, säger Patrik Eriksson, enhetschef gatuservice vid NVK.

%d