Vad kommer först – en god arbetsmiljö eller fler barnmorskor?

INSÄNDARE

Barnmorskornas debattartikel i VLT är en viktig signal om att arbetet med arbetsmiljö och förutsättningar behöver intensifieras. Om arbetsmiljön var bättre skulle fler orka jobba heltid, och fler söka sig till yrket. Med stressade och utarbetade barnmorskor riskeras patientsäkerheten.

Arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete som bygger på medarbetarnas delaktighet ska användas för att hela tiden utveckla, förbättra och säkra verksamheten och vården. Möjlighet till handledning och mentorskap skapar en trygghet vid introduktion och grunden till att stärka arbetsmiljön.

Den 13 juli skrev vi Liberaler tillsammans med Liberala Kvinnor i VLT att ”en trygg förlossning ska vara en självklarhet”. Vi vill se krafttag mot förlossningsskador, där fortbildning för barnmorskor och en stärkt eftervård är viktiga delar. Vi vill stärka vården för de som drabbas av förlossningsdepression och förlossningspsykos och vi vill tillgängliggöra mödrahälsovården för fler genom till exempel mer samarbete med ideella föreningar och fler familjecentraler. För att det ska bli verklighet behöver barnmorskorna rätt förutsättningar!

Barnmorskor på vårdcentralerna och på förlossningen behöver gemensamt goda förutsättningar. Vi vill se en översyn av helheten. Vården hänger ihop och ska ges på rätt vårdnivå. Primärvården behöver stärkas så att man genom god samverkan klarar att bemanna sommartid eller när någon är sjuk. Även förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktigt, om fler födande har en god hälsa i grunden så minskar vårdbehovet. Fler trygga graviditeter och förlossningar ger fler familjer en bra start och minskar behovet av eftervård och komplikationer.

Vi ser också att det finns hög administrativ börda och arbetsmoment som andra yrkeskategorier kan utföra. Exempelvis ska servicepersonal avlasta patientnära arbetsuppgifter. Minskad detaljstyrning och bättre stödsystem ska underlätta administrativt. Det handlar också om att ge barnmorskorna mer utrymme i sin yrkesutövning. På många håll, bland annat i en forskningsstudie från Göteborgs universitet, hörs röster om en oro för ökad medikalisering i förlossningsvården. Att förlossningen ses som en sjukdom snarare än ett naturligt förlopp där barnmorskan behöver få utrymme att stötta den födande och utöva sin kompetens fullt ut.

Moderaterna föreslår rotationstjänstgöring. Att barnmorskor ska kunna rotera mellan vårdcentral, ungdomsmottagning och förlossning kräver mer utbildning. Samma jobb ska göras med samma antal barnmorskor. Kan vi jobba smartare så ska vi såklart göra det, men det är viktigt att det inte bygger på tvång och inte går ut över andra delar i mödrahälsovården. Det får inte heller innebära att möjligheten att specialisera sig på ett område försvinner. Det finns alltså en rad problem och förslaget passar inte alla medarbetare.

Det måste tas ett helhetsgrepp på arbetssituationen för barnmorskor så att fler orkar, vill och kan söka sig till yrket. Mycket av vad som behöver åtgärdas lokalt, vet personalen redan. Liberalerna är villiga att lyssna på dem och involvera medarbetarna i ständigt pågående utveckling. Vi vill också ge goda förutsättningar för verksamheterna att arbeta med att förbättra arbetsmiljön. Det fungerar inte att bara jobba med frågorna lokalt! 

Lina Eriksson, regionråd (L)

Karin Andersson, vice ordförande patientnämnden (L)

Liane Blom, regionfullmäktigekandidat (L)

Birgitta Åkerberg, regionfullmäktigekandidat (L), ordförande för Liberala Kvinnor Västmanland

Bengt-Åke Nilsson, regionfullmäktigekandidat (L)

Anita Lilja-Stenholm, regionfullmäktigekandidat (L)

Richard Fallqvist, regionfullmäktigekandidat (L)

%d bloggare gillar detta: