Så gick det med försköningen av Vilhelminaparken i Fagersta

Få saker har väckt sådant engagemang hos Fagerstaborna de senaste åren som det storstilade projektet med uppsnyggningen av Vilhelminaparken. Men ingen som FN talat med tycker att det blivit finare där sedan dammen togs bort.

För några år sedan gav Fagerstas kultur- och fritidschef Lena Sundholm förslag på olika möjligheter att restaurera den stora dammen och förse den med rinnande färskt vatten. Det skulle inte bli dyrare än att fylla igen och asfaltera. 

Men Marino Wallsten och Eleonor Wikman, båda S, förordade i kommunstyrelsen att dammen skulle bort. E-förslag skickades in om att behålla dammen och hundratals läsare skrev inlägg på Fagersta Nyheter och ville ha den kvar. Anställda inom hemtjänsten berättade att dammen och änderna var till stor glädje för äldre som tyckte om att gå dit. Men utan framgång.

När FN:s reporter var i parken för att fotografera då dammen grävdes bort kom flera Fagerstabor fram och uttryckte att de var ledsna eller arga för att den skulle försvinna.

– Det är så fint med en vattenspegel i centrum. Måste de förstöra allt fint i Fagersta, sa en medelålders kvinna som brukade ta med sin åldrige far och barnbarn till Vilhelminaparken.

– Är politikerna i den här stan helt döva för vad folk tycker, undrade en man som frågade vad som var på väg att ske bakom det inhägnade området.

En stor del av ytan asfalterades för att bli uppställningsplats åt ambulerande matförsäljare. Någon sådan har dock ännu inte visat intresse av att stå där.

En annan viktig del i försköningen av parken var att en blomsteräng skulle anläggas där bäcken rann ned till dammen. Men efter ett år växte det mest bara stora tistlar där och i år har robotklipparna sett till att det inte blev någon äng eftersom området inte avskärmats.

Enligt planen skulle scenen målas, men det har heller inte skett trots att blickfånget var riktat dit under Våryrans alla uppträdanden. Och någon trafiklekplats med vägar och småbilar finns det heller inte. 

FN träffar några personer i parken och de skakar på huvudet åt den uppsnyggning som utlovades med en vacker blomsteräng och annat.

– Tycker verkligen de som styr och bestämmer i Fagersta att den här svarta fläcken är finare än en vattenspegel? Och hur kan en glasscontainer som oftast är stängd få stå där hela tiden? undrar en kvinna.

Hennes väninna ger dock beröm åt hörnet i korsningen Stationsvägen – Västmannavägen där man anlagt en fin plantering med sittbänkar, samt åt vägområdet upp mot Ica med stenplattor på gångfartsdelen.

Men även hon anser att det var ett stort misstag att inte följa Lena Sundholms förslag och mängder av Fagerstabors önskemål om en renovering av dammen. En stor plats för foodcourt behövs inte eftersom centrum inte lockar turister och många ortsbor reser bort på semestern.

%d bloggare gillar detta: