Därför bör Västmanlands exportföretag ställa hållbarhetskrav på kunderna

INSÄNDARE

Åtta av tio av landets största exportföretag ställer hållbarhetskrav på sina leverantörer. Betydligt färre, bara fyra av tio, ställer motsvarande krav gentemot kunderna. Västmanlands cirka 800 exportföretag kan få stora konkurrensfördelar genom att ställa krav även på kunderna.

Det skriver Magnus Montan och Maria Simonson på det statliga bolaget Svensk Exportkredit.

Klimatförändringarna är det enskilt största hotet vi människor står inför i dag. Företagen måste ställa om sin verksamhet, dels för att möta kundernas förväntningar och därmed stärka sin egen konkurrenskraft, dels för att Sverige som land ska uppnå sina klimatmål.

Sverige ligger i framkant vad gäller innovation och klimatsmarta lösningar. Det ger en enorm potential när hela världen efterfrågar just detta. Framgångsrik svensk export av hållbara produkter och tjänster kan vara ett av de största bidragen Sverige ger till den globala klimatomställningen. För att på ett hållbart sätt lyckas med omställningen behöver företagen arbeta systematiskt med klimat och miljö, men även mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption.

Två av tre exportföretag uppger i Svensk Exportkredits undersökning Hållbarhetsbarometern att produkter och tjänster med lägre klimatpåverkan innebär en konkurrensfördel jämfört med andra likvärdiga produkter som har en högre klimatpåverkan.

Att en stor andel företag upplever att det är en konkurrensfördel att erbjuda produkter och tjänster med lägre klimatpåverkan tyder på att fler och fler kunder gör medvetna val. I förlängningen medför detta att företag som inte kan erbjuda hållbara lösningar till sina kunder blir mindre relevanta och får svårt att hävda sig i konkurrensen. Svenska exportföretag, som är duktiga på att ställa om, kan därmed få fördelar jämfört med sina konkurrenter i andra länder.

Åtta av tio av landets största exportföretag svarar i samma undersökning att de ställer rutinmässiga hållbarhetskrav på sina leverantörer. Betydligt färre, bara fyra av tio, ställer motsvarande krav gentemot kunderna. Resultatet visar att många företag fortfarande har en väg att gå för att hantera alla aspekter av hållbarhet. Historiskt har fokus varit på hållbarhetsrisker i den egna verksamheten och i leverantörsled, men nu blir det allt viktigare att ha kontroll på hela värdekedjan, inklusive slutanvändaren.

Vi vill därför uppmana Västmanlands cirka 800 exportföretag att börja ställa hållbarhetskrav även på sina kunder. De kraven kommer att bidra till mer hållbara lösningar samt både stärka företagens konkurrenskraft och bidra till en minskad klimatpåverkan. Det tjänar de själva, deras kunder och klimatet på.

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit (SEK)
Maria Simonson, hållbarhetschef på Svensk Exportkredit (SEK)

%d bloggare gillar detta: