NVK vill ha tips om jätteloka och andra invasiva arter i Fagersta och Norberg

Växtsaften från jättelokan kan ge otäcka blåsor med kraftig klåda. Det är en invasiv främmande art som tränger bort inhemska växter. Nu vill NVK ha hjälp av allmänheten med tips om var de finns så att de kan bekämpas.

Saften från växten är fototoxisk och när hud som kommit i kontakt med saften utsätts för solljus eller ultraviolett ljus blir den röd och kliar kraftigt. Inom två dygn bildas brännsårsliknande blåsor som ger lila eller svarta ärr och kan vara svårläkta. Sjukhusvård kan behövas, särskilt om större hudytor har drabbats.

”Vi vill gärna veta var i kommunen denna växt finns. Har du sett den? Anmäl den på http://www.invasivaarter.nu så hjälper du oss att bekämpa den!”, upplyser Fagersta kommun. Det går också att ringa NVK:s naturvårdshandläggare.

Mer information finns här:

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/for-dig-som-privatperson/vanligaste-arterna/?fbclid=IwAR03Qb8wnIh55ixh4ej6ZFwBrrfp4NtKLeOtKWeuF0gjLQjF2j8ylYg6jGw&fs=e&s=cl

%d bloggare gillar detta: