Rivningen är i full gång – men än finns ingen prislapp på nya äldreboendet

Fagersta kommun betalade 15,5 miljoner för den utdömda Norrbygården där det nya äldreboendet ska byggas. Till det kommer kostnaden för rivning och omdragning av fjärrvärme från Ringvägen. Nu pågår rivningen inför byggstarten i höst. Men än finns ingen färdig kalkyl på vad bygget kommer att kosta.

När det blev känt att det planerade äldreboendet på Uggelbo skulle gå lös på 160 miljoner var det mycket dyrare än vad Fagersta kommun tänkt sig och man började snegla på att istället bygga om Norrbygården, något som socialnämnden ställde sig bakom. När det dessutom blev domstolsnej till att bygga på Uggelbo och kostnaderna för att bygga om det gamla sjukhemmet skulle rusa i väg utan att bli modernt, bestämdes att riva och bygga nytt.

Kommunfullmäktige beslutade därför i november 2020 att Fagersta ska bygga ett nytt äldreboende med minst 100 platser i syfte att fylla det ökade behovet och tillgodose kraven på ett modernt och ändamålsenligt boende.

I totalentreprenaden ska utöver äldreboendet, som omfattar nästan 9 000 kvadratmeter, nya lokaler skapas för kommunens rehab- och hjälpmedelscentral i den nya byggnaden. Tre befintliga byggnader ska rivas. I projektet ingår även optioner för byggnation av två separata LSS-boenden. Byggtiden beräknas till cirka 2,5 år. Men trots att rivningen är i full gång och byggstarten närmar sig finns ännu ingen prislapp på projektet, som är det största i Fagerstas historia.

– Min målsättning var att ha kalkylen framme till midsommar men vi har varit tvungna att skjuta på tidsplanen för programhandlingen, det återstod helt enkelt för mycket utredningsarbete för verksamheten samt mina egna sakkunniga på NVK, säger fastighetschef Oscar Bogren som håller i projektet för kommunens del.

– Lätt förenklat kan man säga att programhandlingen är det tidiga skedet i byggprocessen, det är då som byggnaden med funktioner tar form. Ny deadline för när den är färdigställd är 1 september, och kalkylen följer tätt efter. Jag hoppas på att samtliga underentreprenörer kommer ha lämnat in sina beräkningar till Serneke inom ett par veckor efter att programhandlingen är färdigställd och efter det kommer vi lyfta upp kalkylen till politiken för beslut, säger Bogren.

%d bloggare gillar detta: