Nu behöver turister inte gå nödiga i Ängelsberg

Den långdragna frågan om en turisttoalett i Ängelsberg är tillfälligt löst. Till stor glädje både för Fagersta turism, besökare och boende i samhället.

Ängelsberg är Fagerstas främsta turistmål sommartid och under flera år har turismavdelningen, arrangörer och boende velat att kommunen skulle iordningställa en toalett i närheten av stationen.

Men senast stupade det på kostnaden, då man kom fram till att det skulle gå på 2,5 miljoner att bygga om en liten byggnad till toalett. Men nu har problemet med att besökare knackar på hos boende för att låna toaletten lösts åtminstone tillfälligt.

”Vi är glada att kunna berätta att det nu finns en ny besökstoalett i Ängelsbergs samhälle. I ett litet rött hus bakom stationshuset hittar du toaletten. Ett bra tillskott till den toalett som sedan tidigare finns i Ängelsbergs Brukshandel/Besökscentrum”, meddelar Fagersta turism.

”Arbete pågår med att få till en offentlig toalett för besökare i Ängelsberg. För närvarande är ärendet placerat i kö vid Trafikverket. I väntan på en permanent lösning har Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund iordningställt en befintlig toalett i pumpstationsbyggnaden intill före detta stationshuset. Hänvisningsskyltar till toaletten är utsatta”, meddelar NVK.

%d bloggare gillar detta: