Kraftigt minskad brottslighet i Fagersta hittills i år

Årets första sex månader har varit betydligt lugnare än första halvåret i fjol sett till antalet polisanmälda brott. 577 brott anmäldes i år jämfört med 880 brott under första halvan av 2021. Skadegörelsen och stölderna har halverats.

”Glädjande kan vi konstatera att det under första halvåret varit få bostadsinbrott i Fagersta kommun. Enligt statistiken två fullbordade stölder i lägenhet och en fullbordad stöld i villa/radhus. Troligtvis är det fortfarande så att vi efter pandemin spenderar mer tid i hemmen, både under arbetstid men också fritid och på så sätt finns det färre gynnsamma tillfällen för gärningspersoner att begå brott”, rapporterar Andreas Olsson Ahlstedt, som är kommunpolis i Fagersta, Sala och Surahammar.

Stölder hör till de brottskategorier som visar störst minskning. I år anmäldes det 87 brott och under föregående period 157. Brotten utgörs främst av cykelstölder, stölder från släpfordon samt dieselstölder.

”Tyvärr anmäls inte alla brott som upptäcks av allmänheten vilket medför att det kan vara svårt för polisen lokalt att veta hur stort ett problem faktiskt är. ”Slangning” av drivmedel är ett svårt brott att utreda då det ofta saknas vittnesmål samt spår men vi vill ändå uppmana invånare att anmäla händelser då det hjälper polisen att kartlägga aktuell lägesbild”, påpekar kommunpolis Olsson Ahlstedt.

Skadegörelsen har också minskat kraftigt under årets första sex månader. Totalt har det anmälts 32 brott i jämförelse med 66 brott under första halvåret i fjol. Av de brott som anmälts i år är merparten kopplade till skadegörelser på motorfordon samt mot stat, kommun och landsting. Den sistnämnda kategorin inkluderar all skadegörelse av byggnader som till exempel skolor och idrottsanläggningar.

Det har anmälts 77 våldsbrott under årets första sex månader, en minskning med elva brott. Främst rör brotten olika fall av misshandel (43 stycken) samt olaga hot (24 stycken). I få fall är misstänkt och offer okända för varandra men gemensamt för sådana händelser är bråk i samband med restaurang- och krogbesök. Av de 77 brott som anmälts inom våld är det 13 som faller inom våld i nära relation. Gemensamt för dessa är att parterna är nära släkt/familj eller är/har varit i en parrelation med varandra.

74 narkotikabrott har anmälts under perioden vilket är 15 brott färre i jämförelse med 2021. Snittåldern för kategorin narkotikabrott låg på 27 år för misstänkt.

%d bloggare gillar detta: