Ett gott råd Liane – gå en snabbkurs i företagsekonomi!

INSÄNDARE

Det finns ingen mening att gå i polemik med en skribent som inte förstår grunderna i företagsekonomi och hur man hanterar vinster oavsett om det är ett företag eller en kommun.

Det stämmer att Norbergs kommun infört en resultatutjämningsfond. Det är något som funnits inom företagens verklighet i många år. Fonden finns för företag att skattemässigt kunna bygga upp ackumulerade vinster utan att behöva beskatta dem det år de inträffar. Syftet är att kunna lösa upp dem om företaget eller kommunen gör ett minusresultat.

Vad Demokraterna protesterar mot är att Norbergs kommun anslår i snitt 9 miljoner för mycket till NVK varje år som sedan återbetalas vid årets slut. Det blir en vinst i Norberg som placeras i Resultatutjämningsfonden för att kunna användas vid sämre tider.

Vi anser att dessa 9 miljoner skulle kunna användas på ett bättre sätt om de används det aktuella året för att finansiera reformer inom de mjuka sektorerna som skola och omsorg. Det är något som varken Socialdemokrater, Vänsterpartiet, Liberaler eller Moderater har nappat på eftersom de gemensamt röstat ner vårt budgetförslag.

Christer Filipsson, Demokraterna

%d bloggare gillar detta: