Det är bra att tala klarspråk

Replik till Demokraterna i Norberg

Ibland är det bra att tala klarspråk och vid sitt rätta namn. Demokraternas räkneexempel är det inget större fel på, men att pengarna delvis ligger i Norbergs resultatutjämningsreserv framgår inte i deras insändare och det tycker jag är fel.

Reserven infördes 2020 och samtliga partier ställde sig bakom förslaget och sedermera att fylla på fonden. Den som inte tror mig kan gå tillbaka i offentliga protokoll. Om det är så att DiN vill sänka medlemsbidraget till NVK, så är ett tips från mig att tala klarspråk.

Liane Blom, Liberalerna

%d bloggare gillar detta: