Nu har Fagersta kommun en egen stor parkering

Ett år efter inflyttningen i gamla brukskontoret står den stora parkeringen klar. Därmed behöver inte kommunkontorets personal ställa bilarna på butiksparkeringar.

Problemet med att det bara fanns ett 20-tal p-platser utanför det nya kommunhuset med cirka 150 anställda, gjorde att många i personalen inte hade något annat val än att heldagsparkera vid något av de stora affärshusen.

Det ledde till irritation hos Lidl som begränsade p-tiden till två timmar och endast för kunder. Efter protester från NVK blev dock en mindre del av parkeringen åter öppen för allmänheten, men meningen är inte att bilar ska stå där hela dagarna.

Nu är det problemet ur världen. NVK har iordningställt en ny stor parkeringsplats nära Fruhem, i höjd med infarten till norra industriområdet.

%d bloggare gillar detta: