Låt inte sommartrafiken i Västmanland ta människoliv!

INSÄNDARE

Under sommaren ger sig många västmanlänningar ut på vägarna och kör ofta längre sträckor. Tyvärr innebär det en ökning av antalet trafikolyckor, där de som har vägen som arbetsplats är extra utsatta. Under sommaren 2021 omkom 63 personer i trafikolyckor i Sverige.

Om alla vi som kör bil hjälps åt med att köra säkrare får fler njuta av sommaren. Det skriver Robin Svensson, arbetschef i Västmanland på väg- och infrastrukturföretaget Svevia.

Under sommaren ökar trafiken i landet, och även antalet olyckor. Tätare trafik, längre körsträckor och ouppmärksam körning ligger bakom många av olyckorna. Alltför ofta leder olyckorna till allvarliga skador, och i värsta fall döden. Under sommaren 2021 dog 63 personer i Sverige till följd av trafikolyckor.

Extra utsatta är de som jobbar för att hålla vägarna säkra, till exempel de som arbetar i varningsbilar med påkörningsskydd och digitala blinkande pilar, som ofta används vid trafikomläggningar – så kallade TMA-bilar.

Svevias beräkningar visar att en TMA-bil blir påkörd var tredje dag och antalet incidenter där olyckor undviks med liten marginal är stort. Försäkringsbolagen uppger att 30–40 TMA-bilar årligen blir påkörda så kraftigt att de måste skrotas. Det är siffror som vittnar om hur osäker vardagen kan vara för de som arbetar på vägarna.

För oss på Svevia innebär sommartrafiken en ökad osäkerhet på jobbet för våra kollegor som arbetar på vägarna. I arbetet med att göra arbetsmiljön och vägarna säkrare genomför vi ett pilotprojekt där GPS-data används för att i realtid varna för vägarbeten eller arbeten vid olyckor. Dessutom har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att se över säkerheten för de som jobbar på vägarna.

Men även bilister har ett stort ansvar för att göra vägarna säkrare. Om alla bilister hjälps åt att köra mer säkert får fler, både trafikanter och de som arbetar på vägarna, möjlighet att njuta av sommaren.

Vi vill därför skicka med fem råd till alla västmanlänningar som ska ut och köra i sommar:

1. Lägg inte körningen i farthållarens händer
Automatiska farthållare känner inte alltid av TMA-bilar eller tillfälliga vägarbeten. Det gör att bromssträckan kortas vilket innebär en stor risk.

2. Gör inte andra saker medan du kör
Även en kort distraktion kan leda till allvarliga olyckor. Fokusera därför på körningen och ta i stället pauser om du måste hantera något som sker i bilen.

3. Kom ihåg att hålla avstånd
Vid en hastighet på 90 kilometer i timmen kommer du 25 meter på en sekund. En bra tumregel är att hålla minst tre sekunders avstånd till fordonet framför dig.

4. Förbered din körning
Undersök om det finns planerade vägarbeten, men var också uppmärksam på olyckor längre fram. Ett tips är att lyssna på radio med trafikinfo eller använda en app där bilister kan rapportera om olyckor.

5. Var uppmärksam på TMA-bilar
TMA-bilar fungerar som riskminimerande åtgärd men ibland upptäcker bilister dem för sent. Håll därför extra utkik efter dem – både för din och vägarbetarnas säkerhet.

Robin Svensson, arbetschef på Svevia i Västmanland

%d bloggare gillar detta: