Norberg behöver ha mindre barngrupper och mer kvalificerad personal

INSÄNDARE

Som förälder ska vi vara förvissade om att våra barn är säkra och trygga när de vistas på förskolan. Barn kan ramla och slå sig, det är så utvecklingen ser ut och är fullt normalt hos de små. Men jag upplever att kunskapen och det pedagogiska förhållningssättet brister inom Norbergs förskola i dag.

Detta skulle kunna bero på att arbetet i förskolan är svårare på grund av att barngrupperna i Norbergs förskolor är mycket större än vad Skolverket rekommenderar, vilket ger anställda mindre tid till det enskilda barnets lärande och som skapar stress för både barn och personal.

Vidare anser jag att ledningen inom Norbergs barnomsorg brustit då de har anställt personal som inte har korrekt utbildning, vilket också skapar stress och som påverkar kvaliteten. Detta är något som vi i Demokraterna i Norberg (DiN) vill förändra genom att arbeta för mindre barngrupper och kvalificerad personal.

I kontakt med anställda inom barnomsorgen har det visat sig att flera av den kompetenta och utbildade personalen valt att säga upp sig. Den främsta anledningen handlar om bristande ledarskap och för stora barngrupper vilket leder till en bristande arbetsmiljö. Just i dag ser det ut som att Norbergs kommun kommer få det svårt att hitta behörig personal till förskolorna, vilket kommer att drabba våra barn som har rätt till en korrekt utbildning.

Tiden är knapp, för efter sommaren ska undervisningen vara i gång och barnen i förskolan ska påbörja en ny termin med lärande och utveckling. Men vem ska leda denna undervisning och vem ska leda barnet i dess utveckling?

I Demokraternas valplattform har vi som mål att våra barn skall vistas i en förskola som enbart drivs av kvalificerad personal och där all personal är närvarande för barngruppen och för det enskilda barnet. Vårt mål är att förskolorna skall uppfylla Skolverkets rekommendationer vad gäller barngruppernas storlek.

Tillåter vi att Socialdemokraterna och Vänstern får fortsätta att rasera kvaliteten i våra förskolor kommer vi inte heller att kunna utbilda nya förskollärare. Den kommer istället att bedrivas i andra kommuner vilket utarmar kvalitet och kompetens ytterligare.

Rösta på Demokraterna i Norberg (DiN) i höst så har vi en större möjlighet till en mer kvalitativ och stabil förskola. 

Josefine Bornström
Talesperson för Demokraterna i frågor som gäller barnomsorg och förskola

%d bloggare gillar detta: