M: Fribeloppet bestraffar studerande som behövs inom vården

Under pandemin har fribeloppet slopats vilket möjliggjort för fler att jobba under studietiden för att täcka upp för det utökade personalbehovet i vården. Den 30 juni återinförs fribeloppet. Moderaterna i Region Västmanland är kritiska och vill göra reformen permanent.

– Om man pluggar exempelvis till sjuksköterska och vill vara med och bidra genom att jobba extra inom vården ska det uppmuntras. Som student ska man inte känna att man blir bestraffad ekonomiskt om man jobbar extra. Sveriges läkarförbund student har tidigare varnat att ett återinfört fribelopp kan göra att färre studenter går in och tar arbetspass. Konsekvensen blir att arbetspass på kvällar, helger och semesterperioder som hade kunnat bemannas av studenter i stället får hanteras genom övertid eller hyrpersonal säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd, M.

Alla som i dag läser en högre utbildning i Sverige har rätt till studiemedel via CSN, bestående av ett bidrag och ett förmånligt lån. Det ska täcka grundbehov som bostad, mat och transport. Ett av villkoren är att man inte får ha inkomster från arbete eller kapital som överskrider en viss summa per termin. Överskrider man detta blir man återbetalningsskyldig.

Moderaterna i Region Västmanland vill därför att fribeloppet kraftigt höjs och på sikt avskaffas. Fram till dess vill de att regionen tar fram ett system och identifierar yrkesgrupper för att kompenserar de studerande som får ett minskat studiebidrag till följd av att de arbetar extra inom Region Västmanland. Detta i syfte att möjliggöra för fler att det ska löna sig att arbeta extra inom hälso- och sjukvården.

– Behovet av händer i vården kommer inte minska framöver. Många gånger finns det inte tillräckligt med personal. Kan vi uppmuntra fler studenter att arbeta extra stärker det vår region och hälso- och sjukvården i Västmanland på ett kostnadseffektivt sätt, påpekar Andersson Elfgren.

%d bloggare gillar detta: