Fagersta gör ett sista försök att få fontänens plaskljud godkänt

Med hjälp av stora stenar på botten av fontänen på Brinelltorget hoppas Fagersta kommun få ned bullret så att man får godkänt av miljö- och bygg att ha den påslagen på dagtid.

Bakgrunden till den flera år långa trätan är att EU bidrog med pengar för att Fagersta skulle anlägga ett miljötorg i slutet på 1990-talet. Området snyggades upp med gatsten, sittbänkar, uteserveringar, blomsterutsmyckning, en scen och en fontän.

Allt var frid och fröjd fram till för fem år sedan då en boende första gången klagade på att det inte gick att sitta på balkongen på grund av ljudet från fontänen. Miljö- och bygg i Avesta åkte och mätte och kom fram till att ljudet översteg gränsen för acceptabelt gatubrus. NVK gjorde då olika försök att sänka volymen.

När miljökontoret fick påstötningar om att det inte hjälpt gjordes en ny mätning i juni förra året då tre inspektörer åkte till Fagersta och mätte ljudet igen. Den visade i korthet att ljudet på balkongen var 56,4 decibel. När fontänen var avstängd var ljudet 46,1.

”Vi avser att ge er fram till 6 augusti 2021 att vidta ljuddämpande åtgärder för att nå ljudnivån 50 db(A) dagtid vardagar samt 45 dB(A) dagtid lör, sön och helgdag. Verkar det rimligt?”, skrev miljökontoret till Fagersta kommun i början av juli förra året och påpekade att det inte funkar längre att säga att de flesta tycker att fontänen är trevlig när det påverkar livet negativt för närboende att ha ett konstant högt brus vid sin uteplats.

Decibelskalan för ljudtrycksnivåer är logaritmisk med nollpunkten vald vid det lägsta hörbara ljudet (hörtröskeln) för en människa med god hörsel. En ökning av ljudtrycksnivån med 8–10 decibel upplevs av örat ungefär som en fördubbling av ljudstyrkan. 55 decibel upplevs alltså dubbelt så starkt som 45. Men eftersom NVK utan större framgång testat de varianter som stod till buds valde Fagersta kommun att stänga av fontänen för att slippa få böter. 

Det politiska förslaget att flytta den till kommunhuset föll inte i god jord. Kritikerna pekar på att platsen inte besöks av Fagerstabor i gemen, och att de allra flesta därför aldrig kommer att se fontänen, vilket var själva poängen med att den placerades i centrum för 23 år sedan. 

Efter diskussioner under vintern kom man fram till att göra ett sista försök att få ned ljudet till acceptabel nivå. Stora stenar har lagts i och man ska försöka hålla så lågt vattentryck som det är möjligt när miljöexpertisen åter kommer och mäter ljudnivån på olika platser, däribland den klagandes balkong.

%d bloggare gillar detta: