Världsdagen uppmärksammar våld mot äldre kvinnor

INSÄNDARE

Det grova våldet, inte minst dödsskjutningarna får stor uppmärksamhet. Ett ständigt pågående våld som inte får samma uppmärksamhet är övergrepp mot äldre och då särskilt äldre kvinnor.

Liberala Kvinnor vill sätta fokus på detta och då särskilt i dag den 15 juni då denna glömda fråga särskilt uppmärksammas över hela världen. Våld mot äldre kvinnor är ett samhällsproblem och det finns en upplevelse i samhället att äldre kvinnor inte utsätts för våld. Det finns risk att de inte därför blir trodda på.

Våldet mot äldre kvinnor kan förekomma på flera sätt. Det är inte helt ovanligt att yngre släktingar vill få pengar. När då den äldre kvinnan säger nej kommer knytnävarna fram och i värsta fall också tillhyggen. I en sådan situation har till och med kvinnan fått sätta livet till. 

En annan situation är att vårdnadshavare på sjukhus, på äldreboende eller någon från hemtjänsten står för våldet. En tredje situation är våld från annan äldre, detta inte helt ovanligt på demensboende eller makar emellan. Här behövs information och utbildning för att upptäcka tecken på detta våld och hur detta motverkas.

Således kan situationen variera, men likheten är att det känns skamligt att ha blivit utsatt för våld. Märkligt är att det också är den som blivit utsatt för våld, offret, som känner skam. Det är aldrig offret för våldet som ska behöva känna skam över det inträffade. Äldre kvinnor ska kunna leva sitt liv i frihet och utan våld.

Birgitta Åkerberg, ordförande Liberala Kvinnor Västmanland och kandidat till regionfullmäktige Västmanland

Anita Lilja-Stenholm, medlem Liberala Kvinnor Västmanland och kandidat till Regionfullmäktige Västmanland, Liberalerna Norberg

Liane Blom, ordförande och gruppledare Liberalerna Norberg

Mimmi Wallin, Liberalerna Norberg

Maria Persson, Liberalerna Norberg

%d bloggare gillar detta: