M och KD vill satsa på fler vårdcentraler i Västmanland

Moderaterna och Kristdemokraterna vill göra en stor satsning på hälso- och sjukvården med sammanlagt 150 miljoner kronor under åren 2024/25. De vill också öka effektiviteten i vården genom att minska mängden onödig administration.

Partierna påpekar att budgeten prioriterar god ekonomisk hushållning i samband med det nya akutsjukhuset i Västerås, för långsiktighet och för att slippa en skattehöjning. Bland annat föreslås ett anställningsstopp på central administration, samt högre krav på att investeringen i Nära vård ger resultat.

– Vår budget innehåller lösningar och åtgärder för att på kort och lång sikt höja kvaliteten på sjukvården och nå uppsatta mål. Med samma system år efter år uppnås samma resultat, det vill säga hög sjukfrånvaro och långa vårdköer. För att komma till rätta med problemen är vi beredda att styra om i system och resursfördelning samt kräva bättre resultat. Vi försvarar också resultatet på två procent för att inte riskera ekonomisk kris i samband med att det nya sjukhuset tas i drift, samtidigt som vi prioriterar vården genom att öka anslagsramen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, säger Tomas Högström, M.

– Att många erfarna väljer att sluta i sjukvården skapar stora problem både vad gäller arbetsmiljö och att hålla sjukvården öppen. Arbetet med bättre karriärmöjligheter går för långsamt. Därför har vi avsatt särskilda medel för karriärtjänster så att specialistsjuksköterskor och barnmorskor ska vilja stanna kvar hos regionen. Med våra förslag kommer också fler patienter få träffa samma läkare på vårdcentralen, säger Malin Gabrielsson, KD.

Budgeten innehåller även särskilda satsningar för att stärka trygghet, kvalitet och arbetsmiljö. Bland annat föreslår M och KD:

  • Ökad tillgänglighet i primärvården och forskning: 10 mkr för fler vårdcentraler och rätt till fast läkarkontakt.
  • Karriärtjänster i den patientnära vården: 9 mkr för karriärtjänster för exempelvis specialistsjuksköterskor som har en önskan om kompetensutveckling och fortsatt karriär i sjukvården nära patienten.
  • Trygghet och säkerhet: 26 mkr för att stärka beredskapen vid kris och för att bryta otrygghetsutvecklingen i Västmanland.

– Vi gör flera satsningar på att öka tillgängligheten inom både primärvården och Barn- och ungdomspsykiatrin. Vi kommer aldrig acceptera så långa vårdköer. Det är dags att införa valfrihet inom BUP och se till att fler vårdcentraler öppnar i Västmanland, påpekar Mikael Andersson Elfgren, M.

%d bloggare gillar detta: